♥️♥️♥️Bán Nhà Bình Tân 3PN khép kín HXH SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà Bình Tân 3PN khép kín HXH SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà Bình Tân 3PN khép kín HXH SHR.♥️♥️♥️✅HXH tiện Ở+KD gần CA phường, trường, siêu thị, chợ, bệnh viện,...✅Ở ngay 3TST3PN PK Bếp sân riêng SHR cần ra nhanh lo việc chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà 4T3PN Trung tâm Bình Tân SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà 4T3PN Trung tâm Bình Tân SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà 4T3PN Trung tâm Bình Tân SHR.♥️♥️♥️✅Hẻm rộng. Ở+CTY quanh khu vực đầy dủ trường, siêu thị, chợ, bệnh viện,...✅Kiên cố 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp sân SHR ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Nhà 4T SHR Bình Tân sang tên giao ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà 4T SHR Bình Tân sang tên giao ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà 4T SHR Bình Tân sang tên giao ngay.♥️♥️♥️✅Tiện giao thông bk chỉ 5OOm siêu thị, trường, chợ, bệnh viện,… Hẻm rộng Ở+CTY.✅Ở ngay 3TST3PN khép kín PK Bếp sân xe SHR còn chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Sang tên giao ngay Nhà Bình Tân 4T SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Sang tên giao ngay Nhà Bình Tân 4T SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Sang tên giao ngay Nhà Bình Tân 4T SHR.♥️♥️♥️✅Hẻm rộng giáp Q6, Tân Phú, Q11,…khu vực có đủ chợ, siêu thị, trường,...✅BTCT ST trước-sau sân riêng 3T3PN khép kín PT PK Bếp SHR ra GẤP còn chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Bán GẤP SHR công chứng ngay 4T3PN Bình Tân.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán GẤP SHR công chứng ngay 4T3PN Bình Tân.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán GẤP SHR công chứng ngay 4T3PN Bình Tân.♥️♥️♥️✅Trung tâm đầy đủ ngân hàng, trường, chợ, bệnh viện,...Hẻm rộng XH quay đầu.✅SHR sang tên ngay 3TST3PN PK Bếp sân riêng cần ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà 4T Bình Tân SHR giao ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà 4T Bình Tân SHR giao ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà 4T Bình Tân SHR giao ngay.♥️♥️♥️✅HXH gần siêu thị, ngân hàng, trường, chợ, bệnh viện,....✅Gia đình ở 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp sân riêng SHR ra GẤP lo việc còn chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️SHR sang tên ngay Nhà Bình Tân 3PN khép kín.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️SHR sang tên ngay Nhà Bình Tân 3PN khép kín.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️SHR sang tên ngay Nhà Bình Tân 3PN khép kín.♥️♥️♥️✅Trung tâm đầy đủ trường, siêu thị, bệnh viện, chợ,…hẻm rộng.✅SHR vuông vức 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp balcon sân ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Nhà Bình Tân 4T3PN SHR sang tênngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà Bình Tân 4T3PN SHR sang tênngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà Bình Tân 4T3PN SHR sang tênngay.♥️♥️♥️✅Chỉ vài phút Q6, 11, Tân Phú,...trung tâm gần mầm non, trường các cấp, siêu thị, chợ,...HXH✅Ở ngay 3TST3PN khép kín balcon sân xe SHR ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Bán Nhà Bình Tân SHR trung tâm tiện đi lại.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà Bình Tân SHR trung tâm tiện đi lại.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà Bình Tân SHR trung tâm tiện đi lại.♥️♥️♥️✅HXH bk chỉ 5OOm trường, chợ, siêu thị, bệnh viện,… tiện giao thông.✅Kết cấu 3TST3PN balcon khép kín, sân riêng. SHR lo việc cần ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà 4T Bình Tân SHR vuông đẹp.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà 4T Bình Tân SHR vuông đẹp.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà 4T Bình Tân SHR vuông đẹp.♥️♥️♥️✅HXH quay đầu gần siêu thị, ngân hàng, trường, chợ, bệnh viện,...✅Gia đình ở 3TST3PN balcon khép kín, sân riêng SHR vuông vức lo việc ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Nhà SHR Bình Tân 3TST công chứng ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà SHR Bình Tân 3TST công chứng ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà SHR Bình Tân 3TST công chứng ngay.♥️♥️♥️✅HXH có đủ quanh khu vực siêu thị, ngân hàng, trường, chợ, bệnh viện,...✅SHR ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp , sân riêng.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Trung tâm tiện giao thông Nhà Bình Tân 4T SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Trung tâm tiện giao thông Nhà Bình Tân 4T SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Trung tâm tiện giao thông Nhà Bình Tân 4T SHR.♥️♥️♥️✅Khu vực sầm uất nhiều tiện ích HXH an ninh.✅BTCT 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp , sân riêng. SHR sang tên ngay ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Bán Nhà SHR 4T3PN Bình Tân sang tên ở ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà SHR 4T3PN Bình Tân sang tên ở ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà SHR 4T3PN Bình Tân sang tên ở ngay.♥️♥️♥️✅HXH trung tâm ĐẦY ĐỦ TIỆN ÍCH tiện Ở + KD tiện giao thông.✅Kiên cố 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp sân riêng. SHR ra GẤP còn chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ..

♥️♥️♥️SHR giao ngay Nhà Bình Tân 3PN HXH.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️SHR giao ngay Nhà Bình Tân 3PN HXH.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️SHR giao ngay Nhà Bình Tân 3PN HXH.♥️♥️♥️✅HXH sạch thoáng an ninh tốt tiện Ở + KD khu vực nhiều tiện ích.✅Xây ở 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp sân riêng. SHR vuông vức ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ..

♥️♥️♥️Nhà Bình Tân SHR sang tên ngay 4T3PN.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà Bình Tân SHR sang tên ngay 4T3PN.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà Bình Tân SHR sang tên ngay 4T3PN.♥️♥️♥️✅Gần siêu thị, ngân hàng, trường, chợ, bệnh viện,.... HXH sạch an ninh.✅BTCT 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp sân riêng. SHR ra GẤP còn chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Nhà Bình Tân SHR sang tên ngay 4T3PN.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà Bình Tân SHR sang tên ngay 4T3PN.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà Bình Tân SHR sang tên ngay 4T3PN.♥️♥️♥️✅Gần siêu thị, ngân hàng, trường, chợ, bệnh viện,.... HXH sạch an ninh.✅BTCT 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp sân riêng. SHR ra GẤP còn chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️SHR giao ngay Nhà Bình Tân 3PN HXH.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️SHR giao ngay Nhà Bình Tân 3PN HXH.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️SHR giao ngay Nhà Bình Tân 3PN HXH.♥️♥️♥️✅HXH sạch thoáng an ninh tốt tiện Ở + KD khu vực nhiều tiện ích.✅Xây ở 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp sân riêng. SHR vuông vức ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ..

♥️♥️♥️Bán Nhà SHR 4T3PN Bình Tân sang tên ở ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà SHR 4T3PN Bình Tân sang tên ở ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Bán Nhà SHR 4T3PN Bình Tân sang tên ở ngay.♥️♥️♥️✅HXH trung tâm ĐẦY ĐỦ TIỆN ÍCH tiện Ở + KD tiện giao thông.✅Kiên cố 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp sân riêng. SHR ra GẤP còn chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ..

♥️♥️♥️Trung tâm tiện giao thông Nhà Bình Tân 4T SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Trung tâm tiện giao thông Nhà Bình Tân 4T SHR.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Trung tâm tiện giao thông Nhà Bình Tân 4T SHR.♥️♥️♥️✅Khu vực sầm uất nhiều tiện ích HXH an ninh.✅BTCT 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp , sân riêng. SHR sang tên ngay ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

♥️♥️♥️Nhà SHR Bình Tân 3TST công chứng ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà SHR Bình Tân 3TST công chứng ngay.♥️♥️♥️

♥️♥️♥️Nhà SHR Bình Tân 3TST công chứng ngay.♥️♥️♥️✅HXH có đủ quanh khu vực siêu thị, ngân hàng, trường, chợ, bệnh viện,...✅SHR ra GẤP chỉ 5.6 tỷ TL 3TST trước-sau 3PN khép kín PT PK Bếp , sân riêng.✅LH 0909813198 để xem nhà & gặp Chủ (MTG).

Mở bán căn biệt thực đẹp Phúc An City

Mở bán căn biệt thực đẹp Phúc An City

Bạn đang có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên môi giới bất động sản