• Mã tài sản:501855
  • Giá:2.4 tỷ
  • Diện tích:80m2
  • Cập nhật:11/