• Mã tài sản:502464
  • Giá:2 tỷ
  • Diện tích:62m2
  • Cập nhật