Khi bạn chọn "đăng ký" đồng nghĩa với bạn đồng ý những quy đinh của MXH BĐS