Bằng việc đăng ký thành viên và đồng ý sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Chongroup.com, Bạn mặc nhiên đồng ý những quy định do Ban Quản trị Chongroup.com đặt ra, cụ thể như sau:

Quy định đăng ký thành viên

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của Chongroup.com, xin mời bạn hãy đọc cẩn thận “Điều khoản thoả thuận” này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào các website thành viên của Chongroup.com sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào “Điều khoản thoả thuận”.

“Điều khoản thoả thuận” này được ký kết bởi Chongroup.com với bất kỳ một cá nhân hoặc tổ chức, những người truy cập hoặc sử dụng hệ thống các website thành viên của Chongroup.com (được gọi chung là "bạn").

www.chondiaoc.com là mạng xã hội bất động sản (MXH BĐS) - Thành viên trực thuộc quản lý của Chongroup.com và là kênh thông tin bất động sản trên mạng Internet, được thiết kế cho phép thông tin về hoặc liên quan đến lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. www.chondiaoc.com do Công ty Cổ phần Đầu Tư Thông Minh Chọn sở hữu và điều hành. www.chondiaoc.com chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là "nội dung") được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trênwww.chondiaoc.com mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông tin mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản, tải lên các tập tin đa phương tiện.

1. Đạo đức người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng www.chondiaoc.com với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc bạn sử dụng www.chondiaoc.com. Truy cập tới MXH www.chondiaoc.com, bạn đồng ý sẽ không:

- Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.

- Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia hay luật quốc tế nào.

- Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

- Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.

- Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn.

- Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

- Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

- Bạn thừa nhận Nội dung trên www.chondiaoc.com nói chung do Chongroup.com, các phóng viên, cộng tác viên về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận MXH www.chondiaoc.com cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) ("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

- Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phát sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho "MXH www.chondiaoc.com " và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, www.chondiaoc.com, các cộng tác viên, hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua MXH www.chondiaoc.com phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên MXH www.chondiaoc.com mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như "do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền".

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho MXH www.chondiaoc.com quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phát sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép MXH www.chondiaoc.com cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép MXH www.chondiaoc.com dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

3. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, MXH www.chondiaoc.com có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tớ i MXH www.chondiaoc.com và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, MXH www.chondiaoc.com không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, MXH www.chondiaoc.com có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, MXH www.chondiaoc.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi “Điều khoản thoả thuận” này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, MXH www.chondiaoc.com không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước.

MXH www.chondiaoc.com không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng MXH www.chondiaoc.com có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của Chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, MXH www.chondiaoc.com có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. MXH www.chondiaoc.com giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của MXH www.chondiaoc.com vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của MXH www.chondiaoc.com hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của MXH www.chondiaoc.com trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới MXH www.chondiaoc.com . MXH www.chondiaoc.com có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của MXH www.chondiaoc.com mà không thông báo với các hành động khi MXH www.chondiaoc.com tin là vi phạm “Điều khoản thỏa thuận” này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà MXH www.chondiaoc.com đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến MXH www.chondiaoc.com và những người sử dụng khác.

MXH www.chondiaoc.com với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt “Điều khoản thỏa thuận” này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến MXH www.chondiaoc.comnữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ MXH www.chondiaoc.com, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên MXH www.chondiaoc.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ MXH www.chondiaoc.com. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của MXH www.chondiaoc.com hoặc được kiểm soát bởi Ban biên tập. MXH www.chondiaoc.com không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ MXH www.chondiaoc.com mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

MXH www.chondiaoc.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ MXH www.chondiaoc.com.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho MXH www.chondiaoc.com, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản thỏa thuận” này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới MXH www.chondiaoc.com hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ MXH www.chondiaoc.com, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên MXH www.chondiaoc.com.

7. Sử dụng dịch vụ mua điểm BVĐ thanh toán online

MXH www.chondiaoc.com sử dụng cổng thanh toán trực tuyến mua điểm BVĐ trên toàn bộ hệ thống của www.chongroup.com thông qua thẻ cào các mạng viễn thông Việt Nam. Trong quá trình vận hành nếu có sự có lỗi bảo mật thông tin của bạn hay có sự rủi ro nào khác từ các nhà mạng nên mọi rũi ro khác MXH www.chondiaoc.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn tham gia vào thanh toán online.

                                                                                                                                                                             BAN QUẢN TRỊ

MXH BĐS WWW.CHONDIAOC.COM

Chia sẽ qua: